Historik

Historik

Hults Hembygdsföreningen bildades 1945. Föreningen har idag ca 130 medlemmar.

 

Hults gamla kyrka

 

Hults gamla, nu rivna, kyrka. Belägen vid gamla prästgården.

 

 

Hults sockenstuga


 

 

"Blinde pojken "

"Kärleksfullt och med varsamma händer har Albert Engström skildrat blinda pojken eller "blinne Johan" som han allmänt kallades i Hult. Han föddes i backstugan "yrängen" den 17 februari 1863. "Oäkta" son till soldaten Svärd och pigan Stina Sofia Johansdotter. Blind sedan barndomen kom han så småningom till fattigstugan, där han enligt Albert Engström representerade bildningen. Han kunde nämligen läsa "blindskrift", en konst som han lärt sig på blindskolan i Stockholm. Johan hade en "hobby" eller mani att samla skrot och underligt formade stenar. Med rälsbitar härmade han Hults kyrkklockor på ett mästerligt sätt. Så länge han orkade besökte han platsen för sitt barndomshem och han hittade rätt i den fallfärdiga stugan. Han dog den 26 augusti 1944."

Litteratur: Einar Karlén "Albert Engströms Hult" sidan 20.

 

 


Torpet Hyrängen.

"Blinde Johan" framför resterna av sitt födelsehem 


"HULTBYGDEN"

Hults Hembygdsförening