Hem

Hults Hembygdsförening


Välkommen

till

Engströmsgården!
21 mars Årsmöte  kl. 19.00

Alla välkomna, vi bjuder på fika och underhållning


6 Juni Nationaldagsfirande kl.11.00
Tal av Biskop Martin Modéus,
fika, glass och lotter till försäljning
stugorna är öppna för visning


21 Juni Midsommarafton kl. 15.00

Dans runt midsommarstången,
fika, glass och lotter till försäljning

stugorna är öppna för visning


29 Juni Fattigstugan kl. 18.00

30 Juni Fattigstugan kl. 18.00


"Fattigstugan är Albert Engströms klassiska berättelse från sitt barndoms Hult. Med tillägg och scenbearbetning av Einar Karlén. Handlingen börjar på Hults järnvägsstation och sedan får vi följa den tolvåriga Albert på hans färd till fattigstugan med en julkorg till de fattiga och arma hjonen, via ett besök i Frickens affär och möte med orginalet "Monken" på Hultsmon. Efter sitt besök i fattigstugan träffar Albert Kalle Stolpe, som hade tänkt övernatta i fattigstugan hos sin far. Som slutscen får vi en glimt från julafton i fattigstugan."3 Augusti Nödåret kl. 18.00

4 Augusti Nödåret kl.18.00


"Nödåret är en sannskildring från de svåra missväxtåren på 1860-talet. Einar Karlén har från gamla sockenprotokoll på ett levande sätt skildrat det dåtida livet i Hult, med planeringen av järnvägsbygget Nässjö - Oskarshamn, samt emigrationsfebern som växte p g a rådande arbetslöshet och fattigdom. Vi får följa livet i bygden alltifrån kyrkstämman i sockenstugan, rallarnas inträde i bygden, sista aftonen i den torftiga torparstugan och till amerikaresenärernas avfärd från kyrkbacken i Hult."Här under ser ni ett bildspel från tidigare år från de olika spelen, nationaldagsfiranden, midsommarafton samt julmarknad.

I sammarbete med:

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved